Op de uitkijk, meer speluitdaging om samen het spel te beleven.

De vraag van directeur Perry van der Meer was betrekkelijk eenvoudig,” De kinderen hebben geld verzameld voor een nieuw speeltoestel, daarnaast wil de school het plein duurzamer, aantrekkelijker en meer eigentijds maken voor en samen met onze kinderen en docenten”.  “Ook van belang;  Saamhorigheid als overkoepeld thema en de wensen van de kinderen staan centraal, ruimte voor spelen in het groen en thematisch koppeling als onderdeel van de leerlijn “. De kinderen hebben door middel van tekeningen hún ideeën weergegeven. In een aantal  bijeenkomsten zijn uitgangspunten geformuleerd, in overleg met het management team is afgesproken meerdere sporen te volgen om de doelstellingen te realiseren; een masterplan speelpleinen (o.m. aanschaf, vervanging, certificering, financiering) het accent gericht op de wens te voldoen van de kinderen en docenten.

Spoor 1 Masterplan spelen:

Het analyseren van ruimte en functie; 3 pleinen gepositioneerd rondom de school elk met een eigen karakter; onderbouw besloten (groep 1 en 2) ,middenbouw semi openbaar( groep 3,4,5), bovenbouw openbaar (groep 6,7,8,). Uit te werken thema’s zijn; Ontdekken en veilig spelen voor de allerjongste, samen grenzen verleggen en slimmer worden voor de middenbouw, anders omgaan met ruimtegebruik voor de bovenbouw daarnaast kwaliteitsimpuls van de groene omgeving, een oplossing voor het fiets-parkeren, daarnaast  meer uitdragen van het succes naar de ouders en stakeholders en het opstellen investeringsplan en meer jarenbegroting.

Spoor 2 vervangen en realiseren speel icoon:

Nu de zandbak is verhard en een saaie opstap is geworden vraagt de speelplaats om een nieuwe icoon waarop en omheen gezamenlijke activiteiten van de school kunnen plaats vinden zoals de opening van het schooljaar of om bijvoorbeeld de komst van sinterklaas te kunnen organiseren. De vraag komt dan snel op wat vind een kind elke dag leuk? Een uitdagende speelheuvel waar je even op kunt dollen en chillen voordat de school begint. De heuvel is zo gepositioneerd dat er allerlei activiteiten kunnen plaats vinden zowel georganiseerd als tijdens het speel kwartier.

Gemeente Leidschendam stelt zich proactief op en investeert mee in het vervangen van speeltoestellen op het openbare gedeelte van het plein en draagt bij aan het onderhoud mede daardoor kon er meer worden gerealiseerd. Spel plezier en veiligheid gaan hand in hand tijdens het spelen, alle nieuwe toestellen worden getoetst op veiligheid en worden na plaatsen gecertificeerd door het keurmerkinstituut.

 

  • Project type: Tuinarchitectuur
  • In opdracht van: Basisschool Essesteijn Leidschendam-Voorburg
  • Project jaar: 2015-2016-2017
  • ,