Het onderzoek glasheldere fietsroutes: “inrichtingsprincipes voor kwalitatief hoogwaardige fietsroutes” is uitgevoerd in het kader van de tweede fase van het vierde jaar van de afstudeerrichting landschapsarchitectuur aan de Internationale Hogeschool van Hall-Larenstein in Velp.

Een interessant rapport voor ontwerpers die bezig zijn met het inrichten van nieuwe glastuinbouwgebieden, waarbij gestreefd wordt naar een multifunctionele inrichting, zodat naast glastuinbouw ook recreatieve routes aanwezig zijn voor fietsers. Een vraag als “Welke inrichtingsaspecten zijn van belang bij het realiseren van kwalitatief hoogwaardige fietsroutes door een glastuinbouwgebied, rekening houdend met landschappelijke karakteristieken?” wordt m.b.v uitgebreide kwantitatieve en kwalitatieve analyses beantwoord.