Nieuwe ‘houtwal’ voor Pongong Hoeve

Het beeld aan de noord-oostzijde van de Pongong Hoeve gaat tussen 2016-2020 veranderen als gevolg van de realisatie van de Rotterdamse baan, een snelweg verbinding tussen het centrum van den Haag de een aansluiting op A4 en A13. De bewoners van de Pongong Hoeve willen er voor zorgen dat in 2020 de houtwal voldoende bescherming biedt tegen geluid. Daarnaast zal deze houtwal het karakter van de locatie als boerenerf versterken.

De Pongong Hoeve is een historisch stukje Rijswijk. De ouderdom van de woonplaats van de boerderij ‘Pongong’ is op basis van historische bronnen terug te voeren tot in de Late Middeleeuwen. De resultaten van het archeologisch onderzoek maken het zeer aannemelijk dat ook Pongong middeleeuwse archeologische bronnen bevat.(bron: bestemmingsplan Hoornwijck.) Mede vanuit dit  historische gegeven is het de wens van de bewoners de beplantingssoorten zoveel mogelijk aan te sluiten op de bestaande historische structuur. De houtwal bestaat overwegend uit inheemse soorten aangevuld in de zoom grove bloeiende en vruchtdragende heesters.

 

 

 

  • Project Type: Beplanting
  • In opdracht van: Particulier, Rijswijk
  • Project Jaar: 2013