Onderzoek naar haalbaarheid van Intelligent Truckparking concept

Freight corridor 1

b2ontwerpstudio bedenkt en verbeeldt in samenwerking met Ballast Nedam Infra Speciale Projecten, naar aanleiding van een marktconsultatie van Rijkswaterstaat regio Oost, intelligente oplossingen voor het dagelijkse probleem van truckers om tijdig een geschikte parkeerplek te vinden. Het Intelligent Truckparking concept vergroot ‘de horizon’ van de chauffeur

Het unieke van deze samenwerking is dat de ideeën vanuit infratechniek, landschapsarchitectuur en andere specialisten van uiteenlopende sectoren elkaar versterken. Het resultaat is een smartconcept waar transportbedrijven en truckers vervoersbewegingen kunnen optimaliseren en er altijd een parkeervoorziening beschikbaar is.

Naar nu blijkt reikt de vraag verder dan regio-Oost en het Intelligent Truckparking concept op zichzelf.

Nieuwe vormen van economische activiteit en de gevolgen van het veranderende klimaat vragen om meer flexibiliteit en vormen van transport. Verdichting van het stedelijke weefsel en de veranderende consumptiepatronen van de consument vragen om een efficiëntere en effectievere vorm van transport en goederenstroom.De steeds veranderende vraag vereist een optimale omgeving voor produceren, assembleren en een adequate logistieke afhandeling.

Een netwerk van knooppunten van intermodaal transport, waar nuttig in combinatie met een tijdelijke of een meer permanent verblijfsconcept kan hierop een slim antwoord zijn en een nieuwe periode van economische groei stimuleren en faciliteren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.