Groen Schoolplein Petrusschool in nieuwe fase

posted in: Tuinarchitectuur | 0

Met het informeren van een belangstellende groep ouders is het tot stand brengen van een nieuw groener speelplein in een nieuwe fase gekomen. Bijzondere thema’s komen op het speelplein aanbod. Het gezamenlijk doel is kinderen /ouders en buurtbewoners een nieuwe duurzame en interactieve omgeving te bieden.

De ideefase van februari tot juni 2015 is er op gericht kinderen bewust te maken dat hun omgeving verandert. Door te informeren en te inspireren hopen we belanghebbenden te verleiden tot nieuwe ideeën. Binnen de werkgroep het groene schoolplein is het idee ontstaan gastlessen te organiseren die aansluiten op de thema’s van het schoolplein.Kinderen worden uitgedaagd na te denken over samen spelen en nieuwe speelobjecten.

Speciaal voor het groene schoolplein is door b2ontwerpstudio een website ingericht. Voor meer informatie klik op website Petrusschool .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.