Van Achtertuin naar Knooppunt:

Een opdracht met een eigen dynamiek, het Mien Ruys parkbosje ligt in de achtertuin van de voormalige faculteit bouwkunde TU Delft een bedacht hoekje groen als begeleidend en isolerend onderdeel van de parkeerplaats naar faculteit bouwkunde. De De faculteit werd door brand verwoest, Green Village is een waardige  en duurzame opvolger waar studenten in een buitenlaboratorium kunnen experimenteren en wetenschap bedrijven. Het parkbos naast Green Village was aan het einde van haar ontwikkelingsfase het bomenbestand raakte in verval, wilgentakken vielen spontaan naar beneden en het bosje was regelmatig onderdeel van ongewenst bezoek.

In haar context analyserend bleek het bosje onderdeel van de pauze route, beleidsdocumenten beschouwen het bos in meerdere opzichten als waardevol. Het bos en de levensgemeenschappen rond en in de poel wordt door de K.N.V.V. Delft (stakeholder en hoeder van natuur en erfgoed)  als landschappelijk stijlelement gezien met hoge ecologische waarde voor de omgeving, een belangrijke schakel op de migratieroute van vleermuizen.

Het kleine oppervlak 60 x 60 meter in combinatie met een hoge gebruiksdruk belemmeren een vrije natuurlijke opbouw.

De ruimtelijke inrichting is samengesteld op basis van het programma van wensen, duurzame plantmethodiek (IBR) veiligheid voor de gebruiker, een berging voor het hemelwater van het ‘GreenVillage’ terrein, groen architectonisch erfgoed, onderdeel pauze route,broedplaats voor studenten en natuur, in samenhang met partners, faculteiten kunnen het bos gebruiken voor onderzoeksvragen van studierichtingen.

Het concept een gelaagd knooppunt omarmt een duurzaam gebruik en een unieke beleving. In de soortkeuze is nadrukkelijk gezocht naar inheemse soorten en logische verbindingen met de omgeving. Het ontwerp houdt rekening met toekomstige aanpassingen in de groenstructuur nabij het bos. Schaduwminnende soorten nemen geleidelijk de positie over van pionier-soorten, De in het bosje toegepaste Integrale plantmethode Ruyten (IBR) draagt bij aan een optimale groeiontwikkeling, diversiteit en een vitale groene omgeving.

Het toepassen van een gelaagd Wadi-systeem vangt het water gescheiden op van de poel, Het instromende ‘verrijkte’ water  heeft hierdoor niet of nauwelijks invloed op het bufferend vermogen van het oppervlaktewater in de poel, en heeft op de de biotoop van de poel nauwelijks invloed. Het ontwerp kent formele en informele paden. Het ontworpen looppaden richting de oever van het bouwcampus gebouw kunnen als een uitnodiging worden gezien de pauzeroute te voltooien.