Een avontuur op zoek naar de verbinding van  theoretische kennis en vaardigheid door middel van een ‘groen ‘schoolplein:

In juni 2014 is een bijzonder project gestart onder de naam Groen Schoolplein Petrusschool 2014-2016. Directeur Wessel Stet en een tweetal ouders hebben b2ontwerpstudio gevraagd mee te denken over het tot stand laten komen van een ‘groen’ schoolplein. Een mooie opdracht waarvan het te verwachten eindbeeld ‘ een groen schoolplein’ een bepaalde verwachting schept. Na een verkennend onderzoek en een plan van aanpak te hebben geschreven is de Werkgroep groen schoolplein tot de conclusie gekomen dat dit plein veel meer kan worden dan een groene plek voor de school. Steeds meer stakeholders sluiten aan bij het inmiddels groen-blauwe schoolpleinconcept voor de gebruikers van de Petrusschool, de buitenschoolseopvang en de kinderen uit  de buurt en wijk.

Het plein transformeert naar ‘Het Voedselbos’, bedacht door leerlingen van het Wellantcollege in Rijswijk. De thema’s Voedsel,Water,Techniek,muziek en verkeer krijgen een plaats op het schoolplein. Het  ‘bos’ is de verzameling van thema’s in een groen en duurzaam concept. Het stimuleert het bewustzijn van jonge leerlingen. Jong geleerd is oud gedaan. Het concept  sluit bovendien aan op de hoofdlijnen van platformonderwijs 2032.

Het enthousiasme van de huidige directeur Edward den Heeten, leerkrachten, ouders en kinderen vormen de stuwende kracht van het succes in wording. organiserende en ontwerpende kracht van b2ontwerpstudio en duurzaamheidsorganisatie Zero Waste Heroes leveren ontwerpende en organiserende kracht. Het groene schoolplein is ook één van de participatie pilots van gemeente Rijswijk.Door de verbreding van de school kunnen andere functies voor kinderen uit de buurt aan school en het schoolplein worden toegevoegd.Buurtbewoners van het Titus Brandsma flat hebben commitment afgegeven en denken en doen mee en daarmee krijgt het participatieve deel nu echt vorm.

 

Om kinderen bekend te maken met de verandering heeft de werkgroep groen schoolplein gastlessen geïntroduceerd. Éen gastles per thema voor de hele school (300 leerlingen) maakt kinderen bewust en stimuleert de ideevorming voor het groene plein op verschillende manieren door te denken en te doen op een uitdagende en creatieve manier.

Het schoolpleinproject bevind zich in de fase van uitwerken ontwerp en funding, we hopen dat in november 2017 het schoolplein is gerealiseerd.

Een activiteiten kalender zorgt voor het beheer en onderhoud van het plein er wordt in het voorjaar van 2017 vorm aan gegeven. Een duurzame en bewuste leefstijl gaan op deze school en op dit schoolplein hand in hand met de daadwerkelijke oogst uit de moestuin, eigentijds leren door zowel theoretisch kader als vaardigheden aan te leren.