Cultuur

Onze gedragingen en uitingen vinden plaats binnen een culturele context. Volken, stammen, families en individuen wisselen informatie op vele manieren uit. Veel van deze uitingen worden  voorzien van vorm, kleur en verbeelding,  gerelateerd aan de cultuur, of geleend, en/of eigengemaakt aan de cultuur van een ander.

 

 

Kennis

Filosofie en wetenschap zijn kennis borgende en ontwikkelende instrumenten zij vertalen (tijdelijk) inzicht over bewustwording en feitelijkheden binnen onze belevingswereld. Dit beschreven  in het besef dat vrijwel elke filosofie onder invloed staat van stroming en tijd en de heersende wetenschap verandert dus beinvloed wordt door nieuwe inzichten. De verschijningsvorm en het gebruik van het landschap is aan filosofie en wetenschappelijke kennis onderhevig.

 

Dynamiek

Verval, transformatie en successie zijn alles bepalende invloeden in onze leefomgeving en gerelateerd aan de leefomgeving. De één door de evolutie ingegeven de ander als gevolg van al dan niet menselijk ingrijpen. Het één meer beïnvloedbaar dan het ander. Ons bewustzijn en handelen en de toedracht van de dynamiek zijn bepalende factoren in de voortgang van de trias dynamica. De eigenschappen van ons landschappelijk raamwerk worden bepaald door kwaliteit van onze vindingrijkheid en wetgevende actoren van het dynamische proces.

 

Natuur

De Natuur bevat de stille en levende kracht. Is een autonoom gegeven, onze gedragingen en uitingen vinden er hun oorsprong en zijn overwegend gerelateerd aan de zichtbare en onzichtbare elementen. De natuur heeft de opmerkelijke eigenschap  zich slechts tijdelijk te laten vormgeven onder  invloed van onze activiteiten.

 

 

Architectuur

Onze vormgevende macht  is beperkt tot een tijdelijke werkelijkheid, haar verbeeldingskracht is verbonden aan de toegevoegde kwaliteit van de vormgever en het spanningsveld van ruimte, vormgeving, natuur , cultuur en technologie.

 

 

 

Identiteit

Ontstaat vanuit een waardeoordeel en wordt vertaald als onderdeel van een beeldmerk in verbinding met de overheersende cultuur, is herkenbaar en beleefbaar, en is van toegevoegde waarde. Geeft blijk van generatief bestaansrecht  en doet op korte termijn recht aan de vraag van het publiek of de individu en is omvat door de geest van het tijdperk .  (Koen Bos en lexicon 2005)