banner visie missie_1

Onze culturele verscheidenheid leidt tot het overdragen van een stroom van verschillende menselijke normen en waarden. Ons landschap is de verbeelding van deze overdracht. Demografische ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht in de processen van de natuur in combinatie met het toepassen van technologische ontwikkelingen leiden tot vragen en opgaven binnen de stedelijke omgeving en het landschap deze manifesteren zich op verschillende ambitie en abstractieniveaus.

 

b2ontwerpstudio bedenkt op interactieve en interdisciplinaire wijze effectieve en innovatieve concepten voor ontwikkeling van stedelijke en landschappelijke omgevingen, de detaillering daarvan en geeft antwoord op meer specifieke vraagstellingen op het gebied van de landschapsarchitectuur.

 

Een ander doel is een bijdrage te kunnen leveren vanuit de landschappelijke context en verbindingen te kunnen leggen met andere vakdisciplines en bestuurlijke werkvelden. Hierdoor ontstaan nieuwe initiatieven, dwarsverbanden en toegevoegde waarde in het landschap, cultuur en bestuur.

 

Bij het tot stand komen van onderzoek en rapportages maakt b2ontwerpstudio gebruik van informatie, gebaseerd op wetenschappelijke bronnen, vakliteratuur en verifieerbare bronnen. De diensten en producten worden op analoge en digitale wijze geproduceerd, gearchiveerd en gepresenteerd door middel van geavanceerde verbeeldende technieken